Αλληλεγγύη

Πρόσφυγες, Μετανάστες & Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
Ιούλιος 04, 2022
Κέντρα και Δομές
/
Φεβρουάριος 22, 2022

 Η Αλληλεγγύη Λέσβου καλεί την Ε.Ε και την Ελληνική κυβέρνηση να ακυρώσουν το σχέδιο κατασκευής της νέας αυτής υπερδομής, να αποσυμφορήσουν το νησί και να κλείσουν τη δομή στο Μαυροβούνι. Η Αλληλεγγύη Λέσβου καλεί την Ε.Ε να σταματήσει άμεσα την εγκληματική πολιτική της Ευρώπης-Φρούριο και να εργαστεί σε πολιτικές υποδοχής και ένταξης, με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, και σε δράσεις αντιμετώπισης των αιτιών που προκαλούν τον ξεριζωμό.


Πρόσφυγες και Μετανάστες
/
Φεβρουάριος 06, 2022
Ιδρύματα & Φορείς του Εξωτερικού
/
Φεβρουάριος 03, 2022
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
/
Ιανουάριος 28, 2022
Πρόσφυγες και Μετανάστες
/
Δεκέμβριος 15, 2021
Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
Δεκέμβριος 08, 2021

The undersigned non-governmental organisations were surprised to be informed that the Ministry of Migration and Asylum denied the registration of non-profit civil society organisation “Refugee Support Aegean” (RSA) on its NGO Registry, despite a positive opinion from competent services. We are particularly concerned by the substantive ground for such rejection, citing that the “development of activity” “in support of persons under deportation” is contrary to Greek legislation.