Πρόσφυγες και Μετανάστες

Εγκατάσταση και Διαβίωση, Κινήσεις
/
Εγκατάσταση και Διαβίωση, Κινήσεις
/
Εγκατάσταση και Διαβίωση
/
Εγκατάσταση και Διαβίωση
/
Located in remote areas far from local communities, with 24/7 CCTV and barbed-wire fences, these prison-like complexes go against the core principles of European policy, including for example in the EU Action Plan on Integration and Inclusion, with disproportionate focus on deterrence, isolation and containment.
Εγκατάσταση και Διαβίωση, Κινήσεις
/
Εγκατάσταση και Διαβίωση
/

ΦΙΛΤΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΝΗΣΙ
ΘΕΜΑ
ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ