Πρόσφυγες και Μετανάστες

Εγκατάσταση και Διαβίωση, Κινήσεις
/
<p>Το Παρατηρητήριο της Προσφυγικής και Μεταναστευτικής Κρίσης στο Αιγαίο παρουσιάζει ένα φάκελο με άρθρα από τον ελληνικό (τοπικό και εθνικό) και διεθνή τύπο και ανακοινώσεις πολιτικών και κοινωνικών φορέων που συνδέονται με την αύξηση των αφίξεων προσφύγων και μεταναστών στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, και ειδικότερα στη Λέσβο, τις συνθήκες διαβίωσης στo Κέντρo Υποδοχής και Ταυτοποίησης στη Μόρια και τις τελευταίες κυβερνητικές εξαγγελίες για την διαχείριση της κατάστασης.</p>
Κινήσεις, Ιστορίες-Μαρτυρίες
/
Εγκατάσταση και Διαβίωση, Κινήσεις
/
Εγκατάσταση και Διαβίωση, Κινήσεις
/
Εγκατάσταση και Διαβίωση, Κινήσεις
/
Πολιτική δράση, Κινήσεις
/
Εγκατάσταση και Διαβίωση, Κινήσεις
/
Εγκατάσταση και Διαβίωση, Κινήσεις
/
Εγκατάσταση και Διαβίωση, Κινήσεις, Ιστορίες-Μαρτυρίες
/

ΦΙΛΤΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΝΗΣΙ
ΘΕΜΑ
ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ