Έκθεση διεθνούς οργανισμού

Πρόσφυγες και Μετανάστες
/
13 Απρ 2021
Κέντρα και Δομές
/
18 Σεπ 2020

This is a summary of what was said by UNHCR spokesperson Shabia Mantoo – to whom quoted text may be attributed – at today's press briefing at the Palais des Nations in Geneva.

Κέντρα και Δομές
/
30 Ιουλ 2020
Κοινωνία της Λέσβου
/
18 Μαρ 2020
Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
10 Μαρ 2020
Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
11 Σεπ 2019
Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
22 Ιουλ 2019
Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
3 Απρ 2019
Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
5 Φεβ 2019