Σάμος

/

The Observatory of the Refugee and Migration Crisis in the Aegean presents a collection of articles from the Greek (local and national) press, and announcements from various political, social and educational fora, in reference to actions of protest, organised by Parents’ Associations in Samos, opposing the operation of Reception Facilities for Refugee Education (RFRE) in schools.


Το Παρατηρητήριο της Προσφυγικής και Μεταναστευτικής Κρίσης στο Αιγαίο παρουσιάζει ένα φάκελο με άρθρα από τον ελληνικό (τοπικό και εθνικό) τύπο και ανακοινώσεις πολιτικών, κοινωνικών και εκπαιδευτικών φορέων, που αφορά τη διαμαρτυρία Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων στη Σάμο, ενάντια στη λειτουργία Δομών Υποδοχής και Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΔΥΕΠ) στα σχολεία του νησιού.


ΦΙΛΤΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ
ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ