Ερευνητική δημοσίευση

Ιδρύματα & Φορείς του Εξωτερικού
/
Φεβρουάριος 08, 2022

Revisiting the Nomadic SubjectWomen's Experiences of Travelling Under Conditions of Forced DisplacementMARIA TAMBOUKOUThis book follows the stories of forcefully displaced women and raises the question of whether we can still use the figuration of the nomadic subject in feminist theories and politics. 


Πρόσφυγες και Μετανάστες
/
Αύγουστος 29, 2021
Ιδρύματα & Φορείς του Εξωτερικού
/
Οκτώβριος 23, 2019
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
/
Οκτώβριος 21, 2019
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
/
Αύγουστος 01, 2019
Ιδρύματα & Φορείς του Εξωτερικού
/
Ιανουάριος 23, 2019
Ιδρύματα & Φορείς του Εξωτερικού
/
Δεκέμβριος 01, 2018