Έκθεση Κρατικής Υπηρεσίας

Humanitarian Governance
/
Νοέμβριος 20, 2018

The Secretariat for Crisis Management Communication of the Ministry of Digital Policy Telecommunications and Media issued a Newsletter on the Refugee – Migration Issue which includes statistics of the period January-September 2018 as well as the actions of state institutions and services in the field


Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
Νοέμβριος 20, 2018

Εκδόθηκε από την Ειδική Γραμματεία Επικοινωνιακής Διαχείρισης Κρίσεων του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, το 4ο τεύχος του Ενημερωτικού Δελτίου για το προσφυγικό-μεταναστευτικό ζήτημα, στο οποίο περιλαμβάνονται στατιστικά πληροφοριακά στοιχεία για το χρονικό διάστημα  Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2018 καθώς και οι δράσεις κρατικών φορέων και υπηρεσιών στον τομέα αυτό.