Ετήσιο Ενημερωτικό Σημείωμα 2020 από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου