Άρθρο

Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
Οκτώβριος 14, 2022
Refugees & Migrants
/
Ιούλιος 28, 2022
Πρόσφυγες και Μετανάστες
/
Μάρτιος 10, 2022
Κέντρα και Δομές
/
Ιανουάριος 28, 2022

Refugee Support Aegean (RSA)Two years after the violent crackdown on citizens in Chios and Lesvos who oppose the transformation of the islands into prisons for refugees and migrants, dissatisfaction with the refugee response is growing. The narrative of successful management of refugees (border security, decongestion of the islands, fast registration and identification procedures) promoted by the government does not seem to convince the islanders, who see huge new structures being built despite the decrease in the refugee population on the islands.


Refugees & Migrants
/
Ιανουάριος 24, 2022
Humanitarian Governance
/
Ιανουάριος 19, 2022

From a legal standpoint, this report examines and contributes to the discussion surrounding the prevalence and consequences of procedural violations during asylum interviews and in the assessment of SOGIESC claims in Europe,7 with a focus on process rather than outcome. Insights from our MHPSS team provide a complementary frame of reference, drawing attention to the detrimental impacts that flawed and unlawful procedures have on the wellbeing and mental health of people seeking international protection.


Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
Νοέμβριος 16, 2021