ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

Έρευνα
/

The information contained within the platform is the result of extensive collaborative research led by Forensic Architecture and its berlin-based sister organization, Forensis, with the participation of Border Violence Monitoring Network, Bellingcat Global Authentication Project, Amnesty’s Crisis Evidence Lab and the Digital Verification Corps (DVC), and monitors and NGOs such as Alarm Phone, Aegean Boat Report, Refugee Support Aegean, Legal Centre Lesvos, and HIAS Greece.

Πρόσφυγες, Μετανάστες & Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/

The Court observed that criminal proceedings had been instituted against the coastguards involved in the events in question. Such proceedings were in principle capable of shedding light on the circumstances of the case and leading to the establishment of the facts and, where appropriate, the punishment of those responsible.

Πρόσφυγες, Μετανάστες & Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/

Οι εκπρόσωποι των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών, ζητάμε από την ελληνική Πολιτεία να επιληφθεί του προβλήματος και να θεσπίσει ειδική άδεια διαμονής μέχρι την συμπλήρωση του 21ου έτος της ηλικίας τους - παράλληλα με το δικαίωμα για διεθνή προστασία - για τα ασυνόδευτα παιδιά, καθώς και για όσα από αυτά ενηλικιώνονται.

Εκδηλώσεις
/

Ninth International Postgraduate Summer School 
“Cultures, Migrations, Borders”
Plomari, Lesvos, July 5 – 14, 2022

Πρόσφυγες, Μετανάστες & Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/

The new issue of the Greek Asylum Case Law Report released today provides excerpts from 79 decisions issued in the first half of 2022 by Administrative Courts, the Independent Appeals Committees and the Asylum Service.

Πρόσφυγες, Μετανάστες & Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
Τοπικές Κοινωνίες
/
Πρόσφυγες, Μετανάστες & Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
Πρόσφυγες, Μετανάστες & Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
Πρόσφυγες, Μετανάστες & Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
Πρόσφυγες, Μετανάστες & Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
Έρευνα
/
Πρόσφυγες, Μετανάστες & Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
Πρόσφυγες, Μετανάστες & Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
Πρόσφυγες, Μετανάστες & Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
Πρόσφυγες, Μετανάστες & Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
Πρόσφυγες, Μετανάστες & Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
Πρόσφυγες, Μετανάστες & Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
Πρόσφυγες, Μετανάστες & Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
Πρόσφυγες, Μετανάστες & Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
Πρόσφυγες, Μετανάστες & Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/

ΑΡΧΕΙΟ

Τεκμήριο τoυ μήνα

Videorecording with mobile phone from Lesvos Solidarity-PIKPA: Refugees read out their open letter to European Union heads of state.

Blog ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

Άρθρο του Παυσανία Καραθανάση (μεταδιδακτορικού ερευνητή στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου - ερευνητικό πρόγραμμα Human(c)ity), για το Παρατηρητήριο της Προσφυγικής και Μεταναστευτικής Κρίσης στο Αιγαίο | Αύγουστος 2020.

Observatory of the Refugee and Migration Crisis in the Aegean, 11 April 2020

Observatory of the Refugee and Migration Crisis in the Aegean, 22 March 2020

Το παρατηρητήριο του Αιγαίου της κρίσης των προσφύγων και της μετανάστευσης υποστηρίζεται ευγενικά από τους ακόλουθους οργανισμούς.