Το προσφυγικό – μεταναστευτικό φαινόμενο της Λέσβου και η τοπική κοινωνία. Στάσεις και συμπεριφορές. Των Κ. ΡΟΝΤΟΥ, Ν. ΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ & Ν. ΠΑΝΑΓΟΥ

FacebookTwitterE-mailPrint

Το προσφυγικό – μεταναστευτικό φαινόμενο της Λέσβου και η τοπική κοινωνία. Στάσεις και συμπεριφορές. Των Κ. ΡΟΝΤΟΥ, Ν. ΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ & Ν. ΠΑΝΑΓΟΥ

View Original

Αναφορά ως: Ρόντος Κ., Ναγόπουλος Ν., Πανάγος Ν. ,2017, Το προσφυγικό – μεταναστευτικό φαινόμενο της Λέσβου και η τοπική κοινωνία. Στάσεις και συμπεριφορές. Αθήνα: Τζιόλας.

Δείτε στοιχεία του βιβλίου στον ιστότοπο των εκδόσεων >>

Related

Ιδρύματα & Φορείς του Εξωτερικού
/
Ανεξάρτητη δημοσίευση
/
Κοινωνία της Χίου
/