Βιβλίο/Μονογραφία

Ιδρύματα & Φορείς του Εξωτερικού
/
Φεβρουάριος 08, 2022


 


Ιδρύματα & Φορείς του Εξωτερικού
/
Ιούνιος 17, 2021
Ανεξάρτητη δημοσίευση
/
Φεβρουάριος 03, 2020
Ιδρύματα & Φορείς του Εξωτερικού
/
Φεβρουάριος 14, 2018

Μια εθνογραφική μελέτη του εθελοντισμού στην Αθήνα του πρώιμου 21ου αιώναΈνα βιβλίο για την κανονικοποίηση του εθελοντισμού και την κατασκευή του εθελοντή ως ηθικού πολίτη. Οι κρατικές και ευρωπαϊκές πολιτικές γύρω από τον εθελοντισμό στις αρχές του 21ου αιώνα, συμβάλλουν στην ενίσχυση ενός μοντέλου κοινωνικότητας στον δημόσιο χώρο, μιας «κοινωνικότητας πολιτών». Ωστόσο τα σχέδια για την προώθηση του εθελοντισμού είχαν μικρή απήχηση στην Ελλάδα.


Κοινωνία της Λέρου
/
Δεκέμβριος 01, 2017

"Welcome to Leros is a story of chaos, heartache, sometimes humour; of hope and solidarity. It tells how ordinary people living on a small Greek island join forces with a new community of international volunteers to respond to a sudden influx of refugees fleeing war, torture and persecution in the Middle East" (...) "It tells of a time when thousands of people across Europe rise in solidarity, offering whatever they can of themselves, inspired purely by compassion for their fellow human beings in their time of suffering and need."