Τοπικές Κοινωνίες

local society

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΧΙΟΥ

 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΣΑΜΟΥ

 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΚΩ

 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΛΕΡΟΥ

 

 

ΆΛΛΑ ΝΗΣΙΑ

ΑΡΧΕΙΟ

Τεκμήριο τoυ μήνα

During the interview, Kiki G, resident of Lesvos, describes her experiences and impressions and gives her own perspective on the so-called 'refugee crisis' as well as on the local society's stance from 2015 to 2019. She talks about an 'internal struggle' she experiences between the feelings of a sudden and unexpected fear, on the one hand, and the impression of being able 'to breathe' because of the presence of 'so many different cultures', on the other.

Blog ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

Άρθρο του Παυσανία Καραθανάση (μεταδιδακτορικού ερευνητή στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου - ερευνητικό πρόγραμμα Human(c)ity), για το Παρατηρητήριο της Προσφυγικής και Μεταναστευτικής Κρίσης στο Αιγαίο | Αύγουστος 2020.

Observatory of the Refugee and Migration Crisis in the Aegean, 11 April 2020

Observatory of the Refugee and Migration Crisis in the Aegean, 22 March 2020