Τοπικές Κοινωνίες

local society

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΧΙΟΥ

 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΣΑΜΟΥ

 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΚΩ

 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΛΕΡΟΥ

 

 

ΆΛΛΑ ΝΗΣΙΑ

ΑΡΧΕΙΟ

Τεκμήριο τoυ μήνα

Φωτογραφίες από επίσκεψη στους χώρους του Κέντρου Μπασίρα
 

Blog ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

Άρθρο του Παυσανία Καραθανάση (μεταδιδακτορικού ερευνητή στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου - ερευνητικό πρόγραμμα Human(c)ity), για το Παρατηρητήριο της Προσφυγικής και Μεταναστευτικής Κρίσης στο Αιγαίο | Αύγουστος 2020.

Observatory of the Refugee and Migration Crisis in the Aegean, 11 April 2020

Observatory of the Refugee and Migration Crisis in the Aegean, 22 March 2020