Για τις νησιωτικές περιοχές ιδιαίτερα λόγω μεταναστευτικού: Ερώτηση Παπαδημούλη σε Κομισιόν για τη νησιωτικότητα και την περιφερειακή συνοχή

FacebookTwitterE-mailPrint

Για τις νησιωτικές περιοχές ιδιαίτερα λόγω μεταναστευτικού: Ερώτηση Παπαδημούλη σε Κομισιόν για τη νησιωτικότητα και την περιφερειακή συνοχή

View Original
Λέξεις-κλειδιά

Ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Παπαδημούλης κατέθεσε ερώτηση προς την Κομισιόν αναφορικά με τις πρόνοιες για τη νησιωτικότητα και την περιφερειακή συνοχή, και συγκεκριμένα με το πώς αντικατοπτρίζονται στις προτάσεις της Κομισιόν για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021 - 2027.

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ζητά να μάθει από την Κομισιόν «με ποιον πρακτικό τρόπο και σε ποια κεφάλαια του προτεινόμενου ΠΔΠ 2021 - 2027 αντικατοπτρίζονται οι πρόνοιες για τα νησιά, βάσει των άρθρων 170 και 174 της Συνθήκες της Ε.Ε», «τι επιπρόσθετα μέτρα, σε σχέση με προηγούμενους προϋπολογισμούς, σκοπεύει να λάβει, δεδομένης της έντασης των περιφερειακών ανισοτήτων», αλλά και «αν λαμβάνει υπόψη το ότι νησιωτικές περιοχές, όπως της Ελλάδας, αποτελούν συνοριακές περιοχές της Ε.Ε, με ιδιαιτερότητες που σχετίζονται με την ασφάλεια και τις μεταναστευτικές - προσφυγικές ροές».

Δεν λαμβάνονται οι προτεραιότητες

Ο Δημ. Παπαδημούλης επισημαίνει ότι «στις προτάσεις της Κομισιόν δεν λαμβάνονται επαρκώς υπόψη οι προτεραιότητες που θέτει η Συνθήκη της Ε.Ε (Α. 170, 174) για τη δημιουργία και την ανάπτυξη διευρωπαϊκών δικτύων, τη διασύνδεση και τη διαλειτουργικότητα εθνικών δικτύων, την ανάγκη να συνδεθούν οι νησιωτικές, μεσόγειες και περιφερειακές περιοχές με τις κεντρικές περιοχές της Ένωσης, με σκοπό την ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής της συνοχής».

Και συμπληρώνει ότι «στη Συνθήκη τονίζεται επιπλέον ότι η Ένωση αποσκοπεί στη μείωση των αναπτυξιακών διαφορών μεταξύ των διαφορετικών περιοχών και στη μείωση της καθυστέρησης των πλέον μειονεκτικών περιοχών, με έμφαση στις αγροτικές περιοχές, τις περιοχές που συντελείται βιομηχανική μετάβαση και τις περιοχές που πλήττονται από σοβαρά και μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά προβλήματα, μεταξύ αυτών και οι ιδιαίτερα αραιοκατοικημένες και νησιωτικές, διασυνοριακές και ορεινές περιοχές».

Η ερώτηση στην Επιτροπή

Στην ερώτησή του προς την Κομισιόν, ο Δημ. Παπαδημούλης, αφού αναφέρεται στις προτάσεις της ρωτά την Επιτροπή:

- Με ποιον πρακτικό τρόπο και σε ποια κεφάλαια του προτεινόμενου ΠΔΠ 2021 - 2027 αντικατοπτρίζονται οι πρόνοιες για τα νησιά, βάσει των άρθρων 170 και 174;

- Τι επιπρόσθετα μέτρα σε σχέση με προηγούμενους προϋπολογισμούς, σκοπεύει να λάβει, δεδομένης της έντασης των περιφερειακών ανισοτήτων;

- Κατά πόσο λαμβάνει υπόψη το ότι νησιωτικές περιοχές, όπως της Ελλάδας, αποτελούν συνοριακές περιοχές της Ε.Ε, με ιδιαιτερότητες που σχετίζονται με την ασφάλεια, και τις μεταναστευτικές - προσφυγικές ροές;

Πηγή: Εμπρός >>>

Related