Αποκαλυπτική έρευνα: το 7% των προσφύγων της Λέσβου είναι Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

FacebookTwitterE-mailPrint

Αποκαλυπτική έρευνα: το 7% των προσφύγων της Λέσβου είναι Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

Συντάκτης: lesvosnews.net | 16 Ιουλίου 2019

Το έργο Επιστήμη για τους Πρόσφυγες στο Αιγαίου Αρχιπέλαγος «Science 4 Refugees in Aegean Archipelago (SCIREA)» καλύπτει το κενό της ένταξης των επιστημόνων προσφύγων. Σύμφωνα με την μελέτη των Jahre et al 2017 τα κέντρα υποδοχής των προσφύγων στην πλειοψηφία τους τόσο στις αναπτυγμένες όσο και σε αναπτυσσόμενες χώρες έχουν φτιαχτεί με τη χρήση παραδοσιακών από πάνω προς τα κάτω, προσωρινών και μεμονωμένων λύσεων.  Καθώς όμως περνάει ο καιρός και ωριμάζουν οι συνθήκες, τα κέντρα αδυνατούν να αντιμετωπίσουν σημαντικές ανάγκες όπως το θέμα της κοινωνικής ένταξης των προσφύγων.

Κέντρα υποδοχής όπως της Μόριας φτιάχτηκαν με τον παραδοσιακό τρόπο χωρίς κάποια οργάνωση και σχεδιασμό για την περαιτέρω κοινωνική ένταξη των ανθρώπων αυτών, ενώ γίνεται μεγάλη προσπάθεια από διαφόρους φορείς και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προς αυτήν την κατεύθυνση (Ουρανία Τζωράκη, 2019). Σύμφωνα με έρευνα που διεξάγεται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στα πλαίσια του προγράμματος SCIREA υπό τον συντονισμό της Επίκ Καθηγήτριας Ουρ. Τζωράκη σχεδόν 7% από τους εισερχόμενους πρόσφυγες στη Λέσβο έχουν τελειώσει πανεπιστημιακή η τεχνολογική εκπαίδευση ή έχουν αποφοιτήσει από κάποιο  κολλέγιο. Στο σημείο αυτό συμβάλλει με νέες μεθόδους το πρόγραμμα “HORIZON 2020 “Επιστήμη για τους Πρόσφυγες στο Αιγαίου Αρχιπέλαγος (SCIREA)».

Διαβάστε περισσότερα>>>

Related

Πρόσφυγες και Μετανάστες
/
Πρόσφυγες και Μετανάστες
/
Πρόσφυγες και Μετανάστες
/