Στήριξη και Εκπαίδευση Προσφύγων στη Ρόδο: Εθελοντικές Δράσεις του Εργαστηρίου Γλωσσολογίας | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

FacebookTwitterE-mailPrint

Στήριξη και Εκπαίδευση Προσφύγων στη Ρόδο: Εθελοντικές Δράσεις του Εργαστηρίου Γλωσσολογίας | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

 

Εθελοντικές Δράσεις του Εργαστηρίου Γλωσσολογίας: Στήριξη και Εκπαίδευση Προσφύγων 

Ρόδος, 27/02/2018

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Από το 2016 μέχρι σήμερα στο Εργαστήριο Γλωσσολογίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου αναπτύχθηκαν και υλοποιούνται οι εξής δράσεις με στόχο την πολύπλευρη στήριξη των προσφύγων που διαμένουν στη Ρόδο:

(Α) Δράσεις για παιδιά πρόσφυγες

(B) Δράση για ενήλικες πρόσφυγες

(Γ) Δράση μαθησιακής στήριξης και ενίσχυσης παιδιών προσφύγων που φοιτούν στα σχολεία του νησιού    

 

(Α) Δράσεις για παιδιά πρόσφυγες

Η συγκεκριμένη δράση υλοποιήθηκε από τον Μάρτιο του 2016 μέχρι τον Οκτώβριο του 2018 σε τρεις διακριτές φάσεις:

1η φάση Μάρτιος 2016 - Ιούνιος 2016

Πραγματοποιήθηκαν σε καθημερινή βάση μαθήματα Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας,  δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης, καθώς και προετοιμασία των παιδιών προσφύγων για το σχολείο στον πρόχειρο καταυλισμό διαμονής τους (παλιά σφαγεία) στην πόλη της Ρόδου.

Ύστερα από σχετικό αίτημα, οργανώθηκαν συγχρόνως και μαθήματα Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας σε ομάδα ενηλίκων, οι οποίοι, αρχικά, με δική τους πρωτοβουλία, προσέρχονταν στο μάθημα με τα παιδιά τους.

Στην 1η αυτή φάση συμμετείχαν εθελοντές/τριες, φοιτητές/τριες, και από τα τρία τμήματα της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΣΑΕ).

2η φάση Σεπτέμβριος 2016 - Ιούνιος 2017

Κατά τη φάση αυτή, προσφέρονταν σε καθημερινή βάση μαθήματα ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας σε παιδιά προσφύγων, καθώς στήριξη/προετοιμασία για το σχολείο. Η δράση λάμβανε χώρα αρχικά στον πρόχειρο καταυλισμό όπου βρισκόταν και η συντριπτική πλειοψηφία των προσφύγων του νησιού. Στη συνέχεια, οι παιδευτικές παρεμβάσεις υλοποιούνταν στα δημοτικά σχολεία -με τη μορφή παράλληλης στήριξης, αλλά και σε χώρο προσωρινής φιλοξενίας, στην ξενοδοχειακή μονάδα Rainbow.

Και στη 2η φάση συμμετείχαν φοιτητές/τριες και από τα τρία τμήματα της ΣΑΕ.

Ως υλικά διδασκαλίας αξιοποιήθηκαν εγχειρίδια που έχουν παραχθεί στο πλαίσιο  προγραμμάτων ΕΣΠΑ για μαθητές/τριες, παιδιά μεταναστών, σε συνδυασμό πάντοτε με το διαθέσιμο εκπαιδευτικό υλικό των σχολικών μονάδων.

Παράλληλα, με την επίβλεψη της Β. Κούρτη-Καζούλλη, φοιτητές/τριες στο ΠΤΔΕ δημιούργησαν θεματικά ηλεκτρονικά λεξικά, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των παιδιών, τα οποία χρησιμοποιούνταν κατά τη διδασκαλία της γλώσσας. 

Η παρέμβαση διακόπηκε μετά τον Νοέμβρη, λόγω της μετεγκατάστασης των προσφύγων (οικογένειες εγκαταστάθηκαν σε διαμερίσματα ή έφυγαν από τη Ρόδο), αλλά η προσπάθεια υποστήριξης του πληθυσμού συνεχίστηκε στα σχολεία της περιοχής.

3η φάση Νοέμβριος 2017 - σήμερα (Φεβρουάριος  2018)

Συνεχίζεται η υποστήριξη των παιδιών στο σχολείο (βλ και πιο κάτω ενότητα Γ).

 

(B) Δράση για ενήλικες πρόσφυγες

1η φάση Δεκέμβριος 2016 – Ιούνιος του 2017

Σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν μαθήματα ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού για ενήλικες πρόσφυγες στον χώρο του Εργαστηρίου Γλωσσολογίας του ΠΤΔΕ στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Πρόκειται για δράση που βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη, διανύει, δηλαδή, ήδη το δεύτερο έτος εφαρμογής της. Κατά την πρώτη φάση, τα μαθήματα πραγματοποιούνταν μια φορά την εβδομάδα, ενώ, στη συνέχεια, ύστερα από αίτημα των ίδιων των προσφύγων, προστέθηκε και δεύτερο δίωρο, με αποτέλεσμα να είναι σε θέση να παρακολουθούν και όσες και όσοι αδυνατούσαν λόγω οικογενειακών ή άλλων υποχρεώσεων.

O αριθμός συμμετεχόντων/ουσών δεν ήταν πάντα σταθερός, λόγω του ρευστού και ασταθούς περιβάλλοντος. Παρά τις συνεχείς αφίξεις και αναχωρήσεις του προσφυγικού πληθυσμού, βάσει των αρχείων της δράσης, προκύπτει, ωστόσο, πως τα μαθήματα παρακολουθούσαν κατά  μέσο όρο 25-30 άνδρες, 10-12 γυναίκες και 10-12 παιδιά.

Ως προς τα κοινωνικά τους χαρακτηριστικά, οι άνδρες είναι διαφορετικών ηλικιών με διαφορετικό οικονομικό και επαγγελματικό υπόβαθρο, καθώς και διαφορετική εύλογα επαφή με τη γλώσσα (ποικίλες εμπειρίες γραμματισμού). Μέρος τους είναι ήδη εργαζόμενοι ή έχουν αναπτύξει σχέσεις με τον ελληνόφωνο πληθυσμό.

Οι δε γυναίκες, ηλικίας από 20 μέχρι 45, είναι κατά βάση μητέρες πολύτεκνων οικογενειών με δυσκολίες στη φοίτηση, λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων.

Στον χώρο του Εργαστηρίου προσέρχονταν και παιδιά, ηλικίας από 2 μέχρι 16 ετών, που παρακολουθούσαν τα μαθήματα σποραδικά με μέλη των οικογενειών τους. Το πρόγραμμα λειτούργησε για αυτά ως συνδετικός κρίκος με το σχολείο (διδακτική στήριξη, ενίσχυση) ή ως δημιουργική απασχόληση. Σταδιακά, καταβλήθηκε προσπάθεια ένταξής τους σε σχολικές μονάδες Ρόδου κυρίως και Αρχάγγελου.

Οι εκπαιδευόμενοι/ες που προέρχονταν από διαφορετικά κοινωνικά περιβάλλοντα (βλ. και πιο πάνω) εργάζονταν συχνά στις χώρες τους (κυρίως οι άνδρες). Κάποιοι ήταν πετυχημένοι επιχειρηματίες (π.χ. έμποροι, ιδιοκτήτες καταστημάτων κινητής τηλεφωνίας) ή είχαν αναπτύξει επαγγελματικές δραστηριότητες που προϋποθέτουν υψηλό μορφωτικό επίπεδο (π.χ. λογιστές, δάσκαλοι και δασκάλες ή μαθηματικοί).

Υπήρξαν και νεότεροι σε ηλικία εκπαιδευόμενοι/ες που προετοιμάζονταν να φοιτήσουν στο πανεπιστήμιο (είχαν, για παράδειγμα, ολοκληρώσει το διεθνές Baccalaureate) και θα ήθελαν να τους δοθεί τελικά η ευκαιρία να σπουδάσουν στην Ελλάδα. Μια από τις προκλήσεις της δράσης ήταν η εκπαίδευση ατόμων που δεν είχαν καμιά εμπειρία γραμματισμού στις χώρες προέλευσης. Η επαφή με τη γραπτή μορφή της ελληνικής γλώσσας αποτέλεσε έτσι για αυτά την είσοδο σε μια εγγράμματη φάση εν γένει.

Τα μαθήματα στους ενήλικες γίνονταν από τη Μαριάνθη Οικονομάκου, γλωσσολόγο-διδάσκουσα του ΠΤΔΕ, η οποία συνεπικουρείτο από τον Φώτη Κατσιγιάννη, αραβόφωνο φοιτητή του ΤΜΣ. Τα υλικά που χρησιμοποιούσαν, προέρχονταν από ποικίλες πηγές και ήταν ειδικά σχεδιασμένα για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας σε μετανάστες και σε πρόσφυγες, ενώ σταδιακά δημιουργήθηκε επιπλέον πολύγλωσσο υλικό από την ομάδα διδασκόντων, με τη συνδρομή των ίδιων των προσφύγων, σύμφωνα με τις αυξημένες ανάγκες.

Οι γλώσσες των προσφύγων που αξιοποιούνταν κατά τη διδασκαλία είτε από τους διδάσκοντες/ουσες είτε από τους ίδιους τους εκπαιδευόμενους/ες που λειτουργούσαν ως μεταφραστές/βοηθοί)  ήταν, εκτός από την Ελληνική και την Αγγλική: η Αραβική,  η Κουρδική, τα Ούρντου, τα Παστούν και τα Φαρσί.

2η φάση Οκτώβριος 2017 – σήμερα (Φεβρουάριος  2018)

Τα μαθήματα ελληνικής γλώσσας συνεχίζονται και το ακαδημαϊκό έτος 2017-8 με τους/τις  διδάσκοντες/ες τους περασμένου έτους (την Οικονομάκου Μαριάνθη και τον Κατσιγιάννη Φώτη), αλλά και πιο διευρυμένη ομάδα εθελοντριών και από τα τρία τμήματα της Σχολής. Οι εθελόντριες παρέχουν διδακτική στήριξη στο πλαίσιο εφαρμογής στρατηγικών διαφοροποιημένης διδασκαλίας, αλλά και δημιουργική απασχόληση για τα παιδιά προσχολικής που βρίσκονται στον χώρο του Εργαστηρίου. 

Στο τμήμα αυτό των αρχαρίων που δέχεται κατά βάση πρόσφυγες από τη Συρία, το Ιράκ, κουρδικής κατά βάση καταγωγής, και το Αφγανιστάν, η πλειοψηφία μέχρι τώρα είναι γυναίκες. Τη δράση παρακολουθούν και γυναίκες μετανάστριες με καταγωγή από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία. Πρόκειται για άτομα που ενημερώθηκαν για τη δράση μέσα στην τοπική κοινωνία και εκδήλωσαν ανάλογο ενδιαφέρον.

Για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών, που προέκυψε από τη συνύπαρξη εκπαιδευόμενων με διαφορετικό επίπεδο γλωσσομάθειας και εκπαιδευτικές ανάγκες, λειτουργεί από την αρχή περίπου του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 και δεύτερο τμήμα που απευθύνεται σε πιο προχωρημένους στην ελληνική γλώσσα. Σε αυτό διδάσκουν η Αρετή Σαρή, ΠΕ02 με ειδίκευση στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε μετανάστες/στριες και σπουδές στη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και ο Δημήτρης Κόκκινος, ΕΙΔΙΠ και μέλος του Εργαστηρίου Γλωσσολογίας.

Το τμήμα αυτό στελεχώνουν πρόσφυγες που είχαν παρακολουθήσει τη δράση τον προηγούμενο χρόνο και το γλωσσικό τους επίπεδο είναι υψηλότερο, καθώς και μετανάστες/στριες ή ενδιαφερόμενοι/ες γενικά που επιθυμούν να δώσουν εξετάσεις για το Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας. Η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών αποτελεί άλλωστε πιστοποιημένο κέντρο για τη διενέργεια των εξετάσεων αυτών.

Μια άλλη συνιστώσα της δράσης είναι η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού από τον Οκτώβριο του 2017 σε φοιτητές και φοιτήτριες που φοιτούν στη Σχολή στο πλαίσιο διαπανεπιστημιακών ανταλλαγών Erasmus. Κατά το χειμερινό εξάμηνο, παρακολούθησαν το σύνολο των μαθημάτων, μαζί με τους πρόσφυγες ύστερα από επιθυμία τους, δυο φοιτήτριες από τη Γερμανία και δυο από τη Γαλλία, ενώ και κατά το εαρινό εξάμηνο που μόλις ξεκίνησε αναμένονται ακόμη δυο φοιτήτριες από τη Γερμανία και την Αυστρία.

(Γ) Δράση μαθησιακής στήριξης και ενίσχυσης παιδιών προσφύγων που φοιτούν στα σχολεία της Ρόδου  

1η φάση Ιανουάριος  2017- Ιούνιος 2017

Με την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους και, καθώς ο αριθμός των προσφύγων στον καταυλισμό μεγάλωνε, η εγγραφή των παιδιών σε σχολικές μονάδες του νησιού κρίθηκε επιβεβλημένη. Πραγματοποιήθηκαν έτσι συναντήσεις της Βασιλείας  Καζούλλη με τον Σχολικό Σύμβουλο Χαράλαμπο Ψαρά  και τη Διευθύντρια του πιο κοντινού σχολείου στον καταυλισμό των προσφύγων, του 10ου Δημοτικού Σχολείου Ρόδου. Ακολούθως πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με τον Περιφερειακό Διευθυντή, τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, τους Σχολικούς Συμβούλους και τη Διευθύντρια του 10ου Δημοτικού Σχολείου Ρόδου.

Από κοινού αποφασίστηκε η εγγραφή των προσφυγόπουλων και αμέσως μετά έγινε κάλεσμα για εθελοντική δράση μαθησιακής ενίσχυσης και στήριξης παιδιών που θα φοιτούσαν στο συγκεκριμένο Δημοτικό Σχολείο της Ρόδου. Στο κάλεσμα ανταποκρίθηκαν αρκετοί φοιτητές και φοιτήτριες των τριών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθώς κάποιοι/ες απ’ αυτούς/ες είχαν ήδη αποκτήσει μία μικρή εμπειρία από την απασχόληση των παιδιών στον καταυλισμό με συντονίστρια την Ελένη Σκούρτου. Ο συντονισμός και η οργάνωση των φοιτητών/φοιτητριών στο σχολείο έγινε από την Τσαμπίκα Μακρογιάννη,  υποψήφια διδάκτορα του Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μίου Αιγαίου.

Στην αρχή έγινε επιμόρφωση των φοιτητών/φοιτητριών και ενημέρωσή τους για το πλαίσιο που δόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας σχετικά με το «Πρόγραμμα Εκπαίδευσης των Δομών Υποδοχής Εκπαίδευσης Προσφύγων» αναφορικά με τη διδασκαλία της Γλώσσας και των Μαθηματικών. Οι φοιτητές/φοιτήτριες εκδήλωσαν τη διαθεσιμότητά τους και έτσι καταρτίστηκε πρόγραμμα με συγκεκριμένες ώρες και ημέρες κατά τις οποίες θα παρεχόταν βοήθεια (ανά δύο άτομα). Για το πρόγραμμα, τα ονόματα και τα τηλέφωνα των φοιτητών/φοιτητριών που θα βοηθούσαν, ενημερώθηκε ασφαλώς και η Διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου. Κάθε εβδομάδα πραγματοποιούνταν συναντήσεις της συντονίστριας με τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες για ανατροφοδότηση. Σε αυτές συμφωνήθηκε οι φοιτητές/τριες να κρατούν ημερολόγιο, στο οποίο θα σημείωναν όσα αφορούσαν τα μαθήματα, τις δυσκολίες,  αλλά και τις επιτυχίες τους. Επίσης, η συντονίστρια ενημερωνόταν κάθε εβδομάδα από τη Διευθύντρια του Σχολείου για τη συμβολή των φοιτητών/φοιτητριών στη μαθησιακή στήριξη των παιδιών προσφύγων.

2η φάση Οκτώβριος 2017 – σήμερα (Φεβρουάριος 2018)

Με την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, και αφού ξεκίνησαν τα μαθήματα, στάλθηκε εκ νέου πρόσκληση στους φοιτητές/φοιτήτριες που είχαν συμμετάσχει τον προηγούμενο χρόνο εθελοντικά στο Πρόγραμμα Στήριξης των παιδιών προσφύγων σε Δημοτικά Σχολεία της Ρόδου. Ενεργοποιήθηκαν κάποια από τα παιδιά που είχαν απασχοληθεί πέρυσι, αλλά και καινούριοι φοιτητές και φοιτήτριες που ενδιαφέρονταν να συμμετάσχουν. Τα δεδομένα, ωστόσο,  είχαν αλλάξει καθώς αρκετά από τα παιδιά που ήταν τον προηγούμενο χρόνο στο 10ο Δημοτικό Σχολείο είχαν φύγει, ενώ υπήρχαν πλέον παιδιά και σε άλλα Δημοτικά Σχολεία.

Έγινε έτσι μία συνάντηση της Βασιλείας Καζούλλη με τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, την 'Ύπατη Αρμοστεία, τη συντονίστρια των φοιτητών/φοιτητριών στα σχολεία και τον Διονύση Γουβιά, στην οποία ενημερώθηκε και ο Περιφερειακός Διευθυντής για την παρέμβαση του Πανεπιστημίου στα σχολεία. Επίσης, σε συνάντηση που έγινε στο Πανεπιστήμιο, ενημερώθηκαν και οι Σχολικοί Σύμβουλοι για την προσπάθεια  στήριξης των παιδιών προσφύγων από τους/τις φοιτητές φοιτήτριες στα συγκεκριμένα σχολεία. Τέλος, στάλθηκε σε όλους τους προαναφερόμενους κατάλογος με τα ονόματα και τα στοιχεία των φοιτητών/φοιτητριών και τα σχολεία στα οποία θα γινόταν η εκπαιδευτική δράση.

Πάλι οι φοιτητές και φοιτήτριες δήλωσαν τη διαθεσιμότητά τους στη συντονίστρια  Τσαμπίκα Μακρογιάννη, και καθορίστηκε το πρόγραμμα, σύμφωνα με το οποίο θα πήγαιναν στα σχολεία υποδοχής που είναι τρία πλέον στην πόλη της Ρόδου. 

Μετά από επιμορφώσεις, κυρίως για την πρώτη ανάγνωση και γραφή, δόθηκε εκπαιδευτικό υλικό στους φοιτητές/φοιτήτριες και μέχρι και τα Χριστούγεννα πραγματοποιούνταν οι  εβδομαδιαίες τακτικές συναντήσεις ανατροφοδότησης με τη συντονίστρια. Σε αυτές  εκφράζονταν απορίες και προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι εθελοντές/ντριες που κρατούσαν ημερολόγιο προόδου για τα παιδιά που είχαν αναλάβει. Η επικοινωνία έτσι μεταξύ εθελοντών/ντριών και της συντονίστριας είναι τακτική, όπως και η ενημέρωση και η επαφή με τους/τις Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων, με αποτέλεσμα να ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν τη βελτίωση και ομαλή λειτουργία του συνόλου των δράσεων του Εργαστηρίου Γλωσσολογίας.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Το Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 19:00 πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, με θέμα: «Ενημέρωση και Συντονισμός των εμπλεκομένων Στελεχών της Εκπαίδευσης στη διαχείριση εκπαίδευσης προσφύγων». Η συνάντηση αυτή συνδιοργανώθηκε από το Εργαστήριο Γλωσσολογίας του ΠΤΔΕ, τη ΣΑΕ του Παν/μίου Αιγαίου και την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

Σε αυτήν συμμετείχαν οι Σχολικοί Σύμβουλοι Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Δωδεκανήσου, οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου, οι Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων Λέρου, Ρόδου και Κω, διδάσκοντες και διδάσκουσες του Πανεπιστήμιο Αιγαίου, καθώς και εκπρόσωποι της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε., μετά από πρόσκληση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, Βασιλείου Καραγιάννη, και του αντιπροέδρου του ΙΕΠ,  Παύλου Χαραμή.

Στην εισήγηση των επιστημονικών υπεύθυνων για τις δράσεις προσφύγων του Εργαστηρίου Γλωσσολογίας, προτάθηκε:

  1. Να πραγματοποιηθούν επιμορφώσεις εκπαιδευτικών για ζητήματα διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης από τα μέλη του Εργαστηρίου Γλωσσολογίας και άλλους συνεργάτες του Εργαστηρίου.
  2. Να δημιουργηθεί δίκτυο εκπαιδευτικών στο πλαίσιο ανάπτυξης συνεργατικών δράσεων.
  3. Να αξιοποιηθεί το εκπαιδευτικό υλικό που έχει ήδη δημιουργηθεί από το Εργαστήριο Γλωσσολογίας του ΠΤΔΕ, από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, από άλλα πανεπιστήμια με ανάλογη δράση, καθώς και από τα προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας.
  4. Να ενεργοποιηθούν απόφοιτοι και απόφοιτες των τμημάτων της ΣΑΕ που διαμένουν στη Λέρο, Κω, Μυτιλήνη και σε άλλα νησιά, ώστε να συνδράμουν στην αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ΣΕΠ, κατά δήλωσή τους, στις περιοχές αυτές.  
  5. Να οργανωθούν συμπληρωματικές δράσεις, όπως, για παράδειγμα, η παροχή δυνατότητας στους ασκούμενους φοιτητές/τριες του ΠΤΔΕ να πραγματοποιούν τις πρακτικές ασκήσεις Γλώσσας σε σχολεία όπου φοιτούν προσφυγόπουλα  (τόσο στη Ρόδο όσο και σε άλλα νησιά), μετά από ειδική επιμόρφωση και άδεια από το υπεύθυνο Τμήμα.
  6. Να υπογραφεί Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ της ΣΑΕ, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και της  Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

 

Ρόδος, 26 Φεβρουαρίου 2018

 

Εκ των επιστημονικά υπευθύνων των δράσεων

και των μελών του Εργαστηρίου Γλωσσολογίας του ΠΤΔΕ

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Ελένη Σκούρτου, Καθηγήτρια ΠΤΔΕ

Διευθύντρια Εργαστηρίου Γλωσσολογίας  του ΠΤΔΕ

Βασιλεία Κούρτη-Καζούλλη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΠΤΔΕ

Υποδιευθύντρια Εργαστηρίου Γλωσσολογίας του ΠΤΔΕ

Διονύσης Γουβιάς, Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΠΑΕΣ