Διάσωση

Πρόσφυγες και Μετανάστες
/
Νοέμβριος 23, 2022
Πρόσφυγες και Μετανάστες
/
Οκτώβριος 31, 2022
Πρόσφυγες και Μετανάστες
/
Οκτώβριος 31, 2022
Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
Οκτώβριος 14, 2022
Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
Οκτώβριος 11, 2022
Equal Rights Beyond Borders together with HIAS Greece and Refugee Support Aegean and commissioned by the Danish Refugee Council published an analysis on Border Procedures on the Greek Islands.
Τhe report examines the workings of border procedures implemented on the Greek islands over the past year (June 2021 – June 2022), revealing new concerns tied to poor quality of asylum procedures and to breaches of fundamental rights.
Refugees & Migrants
/
Οκτώβριος 06, 2022