Διάσωση

Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
Οκτώβριος 02, 2022
Πρόσφυγες και Μετανάστες
/
Σεπτέμβριος 08, 2022
Έρευνα
/
Ιούλιος 15, 2022
The information contained within the platform is the result of extensive collaborative research led by Forensic Architecture and its berlin-based sister organization, Forensis, with the participation of Border Violence Monitoring Network, Bellingcat Global Authentication Project, Amnesty’s Crisis Evidence Lab and the Digital Verification Corps (DVC), and monitors and NGOs such as Alarm Phone, Aegean Boat Report, Refugee Support Aegean, Legal Centre Lesvos, and HIAS Greece.
Πρόσφυγες και Μετανάστες
/
Ιούλιος 02, 2022
Πρόσφυγες και Μετανάστες
/
Ιούνιος 30, 2022
Πρόσφυγες και Μετανάστες
/
Μάιος 30, 2022
European Council on Refugees and Exiles: Country Report: Access to the territory and push backs

Legal ways of accessing the Greek territory are not provided for persons in need of international protection, nor does Greece issue visas for humanitarian reasons.
Πρόσφυγες και Μετανάστες
/
Μάιος 25, 2022
Since the start of the year, the Greek Government has further obstructed access to asylum for most migrants seeking protection in Greece, through the implementation of unfair policies and dysfunctional asylum procedures. In stark contrast to the opening of borders to Ukrainian nationals, evidence continues to emerge showing that Greek authorities systematically perpetrate violent and illegal pushbacks in the Aegean, with the complicity of EU institutions and agencies.