Συνέντευξη

Κέντρα και Δομές
/
Φεβρουάριος 09, 2022
Refugees & Migrants
/
Φεβρουάριος 15, 2021
Πρόσφυγες και Μετανάστες
/
Φεβρουάριος 15, 2021
Centers & Facilities
/
Δεκέμβριος 03, 2020
Κέντρα και Δομές
/
Σεπτέμβριος 18, 2020

This is a summary of what was said by UNHCR spokesperson Shabia Mantoo – to whom quoted text may be attributed – at today's press briefing at the Palais des Nations in Geneva.