Ενημερωτικό Δελτίο Παρατηρητηρίου

Refugees & Migrants
/
Δεκέμβριος 18, 2021

The Observatory of the Refugee and Migration Crisis in the Aegean presents a collection of articles from Greek (local, national) and international press as well as announcements and press releases from humanitarian actors concerning Greece’s recent allegations of push backs against displaced people in the Aegean sea.


University of the Aegean
/
Νοέμβριος 21, 2021
Centers & Facilities
/
Σεπτέμβριος 28, 2020

The Observatory of the Refugee and Migration Crisis in the Aegean presents a collection of articles from the Greek (local and national) and international press and announcements from various political and social fora, in reference to the recent fire which led to the destruction of Moria RIC in Lesvos. The collection includes the following sections:


Refugees & Migrants
/
Φεβρουάριος 11, 2020

The Observatory of the Refugee and Migration Crisis in the Aegean presents a collection of articles from the Greek (local and national) and international press and announcements from various political and social fora concerning the living conditions in Moria and the events that connect with the recent asylum seekers’ protests in Lesvos.


Κέντρα και Δομές
/
Νοέμβριος 27, 2019

Το Παρατηρητήριο της Προσφυγικής και Μεταναστευτικής Κρίσης στο Αιγαίο παρουσιάζει ένα φάκελο με άρθρα από τον ελληνικό (τοπικό και εθνικό) και διεθνή τύπο και ανακοινώσεις πολιτικών και κοινωνικών φορέων που αφορούν την πρόσφατη παρουσίαση του κυβερνητικού σχεδίου για το μεταναστευτικό και τις αντιδράσεις των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης για τη  δημιουργία  κλειστών δομών στα νησιά Λέσβος, Χίος Σάμος, Κως Λέρος


Centers & Facilities
/
Νοέμβριος 27, 2019

The Observatory of the Refugee and Migration Crisis in the Aegean presents a collection of articles from Greek (local and national) and international press and announcements from various political and social fora concerning the government’s plan for the creation of closed centers in the Aegean islands and the reactions of local governments in Lesvos, Chios Samos, Kos and Leros.


Centers & Facilities
/
Οκτώβριος 22, 2019

The Observatory of the Refugee and Migration Crisis in the Aegean presents a collection of articles from Greek (local and national) and international press and announcements from various political and social fora, in reference to the recent fire at Vathi Reception Identification Centre (RIC) and the latest developments in Samos.


Κέντρα και Δομές
/
Οκτώβριος 22, 2019

Το Παρατηρητήριο της Προσφυγικής και Μεταναστευτικής Κρίσης στο Αιγαίο παρουσιάζει ένα φάκελο με άρθρα από τον ελληνικό (τοπικό και εθνικό) και διεθνή τύπο και ανακοινώσεις πολιτικών και κοινωνικών φορέων που συνδέονται με την πυρκαγιά στο ΚΥΤ και τις τελευταίες εξελίξεις στη Σάμο.


Centers & Facilities
/
Οκτώβριος 02, 2019

The Observatory of the Refugee and Migration Crisis in the Aegean presents a collection of articles from Greek (local and national) and international press and announcements from various political and social fora, in reference to recent fires at Moria Reception Identification Centre (RIC).