Επιφυλάξεις του Συνηγόρου του Πολίτη για τη συμμετοχή του σε επιτροπές του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

FacebookTwitterE-mailPrint

Επιφυλάξεις του Συνηγόρου του Πολίτη για τη συμμετοχή του σε επιτροπές του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

View Original

synigoros.gr | 7 Σεπτεμβρίου 2022

Επιφυλάξεις του Συνηγόρου του Πολίτη για τη συμμετοχή του σε επιτροπές του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

Κατόπιν της από 5.9.2022 συγκρότησης δύο Επιτροπών από τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, με αντικείμενο την αξιολόγηση για την επιλογή του Υπευθύνου προστασίας θεμελιωδών δικαιωμάτων του Υπουργείου και την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με το πλαίσιο θεμελιωδών δικαιωμάτων στους τομείς των συνόρων και της χορήγησης διεθνούς προστασίας, ο Συνήγορος του Πολίτη εμμένει στις επιφυλάξεις που είχε εκφράσει με την από 29.7.2022 επιστολή του προς τον Υπουργό κατά πόσον η συμμετοχή ως μέλος σε διοικητικές επιτροπές συνάδει με τη συνταγματικά κατοχυρωμένη ανεξαρτησία της Αρχής και τις σχετικές κατευθυντήριες αρχές της Επιτροπής της Βενετίας του Συμβουλίου της Ευρώπης για τον θεσμό του Συνηγόρου (Ombudsman). Σημειώνεται, ότι η σύσταση των εν λόγω Επιτροπών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου έγινε με τροπολογία που κατετέθη στις 19.07.2022 και ενσωματώθηκε, ως άρ. 49 & 50, στο ν. 4960/2022. Ο Συνήγορος, ως συνταγματικά κατοχυρωμένη ανεξάρτητη αρχή με αποστολή την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, διατύπωσε τον προβληματισμό του για την σχετική τροπολογία που τον καθιστά μέλος των ανωτέρω διοικητικών επιτροπών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, ήδη άρ. 49 παρ. 5 και 50 παρ.2 ν.4960/2022.

Ως θεσμική εγγύηση του συνταγματικού δικαιώματος αναφοράς, ο Συνήγορος διερευνά, μεταξύ άλλων, καταγγελίες για την παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων στα σύνορα από τη Διοίκηση, με εγγυήσεις λειτουργικής ανεξαρτησίας από κάθε φορέα της εκτελεστικής λειτουργίας. Ο Συνήγορος καλεί την πολιτική ηγεσία να επανεξετάσει τη συμμετοχή του στις επιτροπές αυτές προκειμένου να διασφαλίσει τον ρόλο και την φυσιογνωμία της Ανεξάρτητης Αρχής αλλά και των προαναφερόμενων επιτροπών.

Συνημμένα: Η επιστολή του Συνηγόρου του Πολίτη με αρ. πρωτ. 42673/29.7.2022

Διαβάστε περισσότερα >>>

Related

Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/