Συντονισμός

Foreign Institutions
/
Φεβρουάριος 03, 2022
Humanitarian Governance
/
Δεκέμβριος 08, 2021

The undersigned non-governmental organisations were surprised to be informed that the Ministry of Migration and Asylum denied the registration of non-profit civil society organisation “Refugee Support Aegean” (RSA) on its NGO Registry, despite a positive opinion from competent services. We are particularly concerned by the substantive ground for such rejection, citing that the “development of activity” “in support of persons under deportation” is contrary to Greek legislation.


Humanitarian Governance
/
Ιανουάριος 08, 2021

UNHCR, the UN Refugee Agency, is supporting the government-led response after a series of fires destroyed the Reception and Identification Centre in Moria (Lesvos) in September 2020. UNHCR has scaled up its support for all asylum-seekers affected and urges for comprehensive and humane solutions to address difficult living conditions on Greek islands.


Centers & Facilities
/
Οκτώβριος 07, 2020
Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
Μάιος 15, 2019
Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
Μάιος 08, 2019
Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
Μάρτιος 06, 2019
Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
Φεβρουάριος 17, 2019