Παράτυποι μετανάστες

Πρόσφυγες και Μετανάστες
/
Ιανουάριος 30, 2024
Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
Ιανουάριος 26, 2024
Ιδρύματα & Φορείς του Εξωτερικού
/
Ιανουάριος 19, 2024
H πλατφόρμα αυτή υποστηρίζει τη συνεχιζόμενη νομική δράση σε τοπικά και ευρωπαϊκά δικαστήρια, την ανεξάρτητη παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων και τη συνηγορία, τα αυξανόμενα αιτήματα για λογοδοσία καθώς και τις διεθνείς εκκλήσεις για αποχρηματοδότηση των συνοριοφυλάκων και της FRONTEX.
Η πλατφόρμα συνιστά εργαλείο, το οποίο θα ενημερώνεται και θα επικαιροποιείται τακτικά.
Πρόσφυγες και Μετανάστες
/
Ιανουάριος 10, 2024
Πρόσφυγες και Μετανάστες
/
Ιανουάριος 06, 2024
Πρόσφυγες και Μετανάστες
/
Ιανουάριος 04, 2024