Επαναπροωθήσεις

Εκδηλώσεις
/
Φεβρουάριος 03, 2023
Πρόσφυγες και Μετανάστες
/
Ιανουάριος 31, 2023
Εκδηλώσεις
/
Ιανουάριος 28, 2023
Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
Ιανουάριος 27, 2023
Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
Ιανουάριος 24, 2023
The Greek National Commission for Human Rights (GNCHR) as the National Human Rights Institution in Greece (NHRI) and the independent advisory body to the Greek State for the protection and promotion of human rights, presented the Recording Mechanism of Incidents of Informal Forced Returns at a Press Conference held at its premises on Tuesday 24 January at 11.30 am. During the Conference the Recording Mechanism's mode of operation and methodology was presented, as well as a number of findings, recorded in its first Interim Report.