Ιδρύματα & Φορείς του Εξωτερικού

Ιδρύματα & Φορείς του Εξωτερικού
/
Φεβρουάριος 08, 2022

Revisiting the Nomadic SubjectWomen's Experiences of Travelling Under Conditions of Forced DisplacementMARIA TAMBOUKOUThis book follows the stories of forcefully displaced women and raises the question of whether we can still use the figuration of the nomadic subject in feminist theories and politics. 


Ιδρύματα & Φορείς του Εξωτερικού
/
Φεβρουάριος 03, 2022
Ιδρύματα & Φορείς του Εξωτερικού
/
Φεβρουάριος 03, 2022
Ιδρύματα & Φορείς του Εξωτερικού
/
Φεβρουάριος 03, 2022
Ιδρύματα & Φορείς του Εξωτερικού
/
Δεκέμβριος 27, 2021
Ιδρύματα & Φορείς του Εξωτερικού
/
Ιούνιος 28, 2021
Ιδρύματα & Φορείς του Εξωτερικού
/
Ιούνιος 17, 2021
Ιδρύματα & Φορείς του Εξωτερικού
/
Αύγουστος 02, 2020
Ιδρύματα & Φορείς του Εξωτερικού
/
Ιούλιος 14, 2020