Αναφορά

Refugees & Migrants
/
Σεπτέμβριος 30, 2017

Living conditions in Moria camp have become unbearable over the past month as a dramatic increase in arrivals coincides with a deterioration in the weather and inadequate provision of food, shelter, healthcare and hygiene. Between the 1st and 26th of September 2017, 2,238 people risked their lives crossing the Mytilene Strait from Turkey to Lesvos, while during September 2016, 1068 people made this journey.


Πρόσφυγες και Μετανάστες
/
Αύγουστος 15, 2017
Πρόσφυγες και Μετανάστες
/
Αύγουστος 15, 2017
Πρόσφυγες και Μετανάστες
/
Αύγουστος 15, 2017
Πρόσφυγες και Μετανάστες
/
Αύγουστος 15, 2017
Πρόσφυγες και Μετανάστες
/
Αύγουστος 15, 2017
Πρόσφυγες και Μετανάστες
/
Αύγουστος 15, 2017