Αναφορά

Centers & Facilities
/
Οκτώβριος 21, 2017

Souda has always been somewhat of an enigma. Both impossible to accurately describe and impossible to forget. Since opening almost two years ago it has been ‘home’ to thousands upon thousands of people looking to start a new life, a safe life, in Europe.Just over a year ago, Souda was a bustling place full of both hope and frustration and yet also, somehow, happiness. The kids who lived there were largely responsible for this, they brought out the best in the adults, who all tried to make it a better place for them.


Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
Οκτώβριος 20, 2017
Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
Οκτώβριος 20, 2017
Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
Οκτώβριος 20, 2017
Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
Οκτώβριος 20, 2017
Centers & Facilities
/
Οκτώβριος 18, 2017
Centers & Facilities
/
Οκτώβριος 18, 2017
Centers & Facilities
/
Οκτώβριος 09, 2017
Centers & Facilities
/
Οκτώβριος 09, 2017