Αναφορά

Πρόσφυγες και Μετανάστες
/
6 Νοε 2017
Κοινωνία της Σάμου
/
31 Οκτ 2017
Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
31 Οκτ 2017
Κέντρα και Δομές
/
21 Οκτ 2017

Souda has always been somewhat of an enigma. Both impossible to accurately describe and impossible to forget. Since opening almost two years ago it has been ‘home’ to thousands upon thousands of people looking to start a new life, a safe life, in Europe.

Just over a year ago, Souda was a bustling place full of both hope and frustration and yet also, somehow, happiness. The kids who lived there were largely responsible for this, they brought out the best in the adults, who all tried to make it a better place for them.

Πρόσφυγες και Μετανάστες
/
19 Οκτ 2017