Αναφορά

Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
8 Ιαν 2021

Violent pushbacks continue with another incident in the Evros region on 29 December. Yet another life lost at the Aegean where a 26-year old woman drowned on 4 January. Four children were injured on 26 December when 12 armed people attacked an accommodation centre for unaccompanied refugee children in Northern Greece. Conditions in ‘Moria 2.0’ on Lesvos and the EU funded ‘new Malakasa’ construction outside of Athens are increasingly dire.

Κέντρα και Δομές
/
13 Οκτ 2020
Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
9 Σεπ 2020