Αναφορά

Κοινωνία της Σάμου
/
31 Οκτ 2017
Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
31 Οκτ 2017
Κέντρα και Δομές
/
21 Οκτ 2017

Souda has always been somewhat of an enigma. Both impossible to accurately describe and impossible to forget. Since opening almost two years ago it has been ‘home’ to thousands upon thousands of people looking to start a new life, a safe life, in Europe.

Just over a year ago, Souda was a bustling place full of both hope and frustration and yet also, somehow, happiness. The kids who lived there were largely responsible for this, they brought out the best in the adults, who all tried to make it a better place for them.

Πρόσφυγες και Μετανάστες
/
19 Οκτ 2017
Κέντρα και Δομές
/
18 Οκτ 2017
Πρόσφυγες και Μετανάστες
/
30 Σεπ 2017

Living conditions in Moria camp have become unbearable over the past month as a dramatic increase in arrivals coincides with a deterioration in the weather and inadequate provision of food, shelter, healthcare and hygiene. Between the 1st and 26th of September 2017, 2,238 people risked their lives crossing the Mytilene Strait from Turkey to Lesvos, while during September 2016, 1068 people made this journey.