Άρθρο

Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
19 Ιαν 2022

From a legal standpoint, this report examines and contributes to the discussion surrounding the prevalence and consequences of procedural violations during asylum interviews and in the assessment of SOGIESC claims in Europe,7 with a focus on process rather than outcome. Insights from our MHPSS team provide a complementary frame of reference, drawing attention to the detrimental impacts that flawed and unlawful procedures have on the wellbeing and mental health of people seeking international protection.

Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
16 Νοε 2021
Πρόσφυγες και Μετανάστες
/
20 Οκτ 2021
Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
17 Οκτ 2021
Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
26 Ιουλ 2021
Πρόσφυγες και Μετανάστες
/
18 Ιουλ 2021
Πρόσφυγες και Μετανάστες
/
4 Ιουλ 2021
Πρόσφυγες και Μετανάστες
/
18 Ιουν 2021

ANOTHER OVERLOOKED CASUALTY OF EXTERNALISING ASYLUM AT ANY COST

Despite the ongoing suspension of readmissions to Turkey, the Greek Ministry for Migration and Asylum and the Ministry of Foreign Affairs published Joint Ministerial Decision Νο. 42799 on 7 June, which “designates” Turkey as a safe third country not only for Syrians, but also for Afghanis, Somalis, Pakistanis and Bangladeshis.6 Aside from serious concerns regarding the legality of the designation of Turkey as a safe third country, the decision means that the fate of the Syrians refugees described above is now expected to affect approximately 70% of all asylum seekers in Greece.