Υπουργείο Παιδείας

Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
Δεκέμβριος 09, 2019
Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
Νοέμβριος 04, 2019
Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
Οκτώβριος 13, 2019
Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
Οκτώβριος 09, 2019
Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
Ιούλιος 03, 2019
Κοινωνία της Σάμου
/
Ιούνιος 26, 2019

Το Παρατηρητήριο της Προσφυγικής και Μεταναστευτικής Κρίσης στο Αιγαίο παρουσιάζει ένα φάκελο με άρθρα από τον ελληνικό (τοπικό και εθνικό) τύπο και ανακοινώσεις πολιτικών, κοινωνικών και εκπαιδευτικών φορέων, που αφορά τη διαμαρτυρία Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων στη Σάμο, ενάντια στη λειτουργία Δομών Υποδοχής και Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΔΥΕΠ) στα σχολεία του νησιού.


ΦΙΛΤΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΝΗΣΙ
ΘΕΜΑ
ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ