Βιβλίο/Μονογραφία

Ιδρύματα & Φορείς του Εξωτερικού
/
17 Ιουν 2021
Ανεξάρτητη δημοσίευση
/
3 Φεβ 2020
Ιδρύματα & Φορείς του Εξωτερικού
/
14 Φεβ 2018

Μια εθνογραφική μελέτη του εθελοντισμού στην Αθήνα του πρώιμου 21ου αιώνα

Ένα βιβλίο για την κανονικοποίηση του εθελοντισμού και την κατασκευή του εθελοντή ως ηθικού πολίτη. Οι κρατικές και ευρωπαϊκές πολιτικές γύρω από τον εθελοντισμό στις αρχές του 21ου αιώνα, συμβάλλουν στην ενίσχυση ενός μοντέλου κοινωνικότητας στον δημόσιο χώρο, μιας «κοινωνικότητας πολιτών». Ωστόσο τα σχέδια για την προώθηση του εθελοντισμού είχαν μικρή απήχηση στην Ελλάδα.

Κοινωνία της Λέρου
/
1 Δεκ 2017

"Welcome to Leros is a story of chaos, heartache, sometimes humour; of hope and solidarity. It tells how ordinary people living on a small Greek island join forces with a new community of international volunteers to respond to a sudden influx of refugees fleeing war, torture and persecution in the Middle East" (...) "It tells of a time when thousands of people across Europe rise in solidarity, offering whatever they can of themselves, inspired purely by compassion for their fellow human beings in their time of suffering and need."

Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
20 Μαϊ 2017

A Syrian Princess is an e-Book published in Spring 2017.

It offers a very interesting personal account of the work of volunteers and activists on the north coast of Lesvos during the peak of the "Refugee and Migration Crisis" in October 2015.

This is a personal description of the rescue, relief and recetion efforts of numerous people that found themselves on that part of the island during this period, as well as the relations formed between them and the people arriving, but also, the local community of Skala Sykamias.