Συνέντευξη

Κέντρα και Δομές
/
Φεβρουάριος 09, 2022
Πρόσφυγες και Μετανάστες
/
Ιανουάριος 28, 2022
Πρόσφυγες και Μετανάστες
/
Φεβρουάριος 15, 2021
Πρόσφυγες και Μετανάστες
/
Φεβρουάριος 15, 2021
Κέντρα και Δομές
/
Σεπτέμβριος 18, 2020

This is a summary of what was said by UNHCR spokesperson Shabia Mantoo – to whom quoted text may be attributed – at today's press briefing at the Palais des Nations in Geneva.


Κοινωνία της Λέσβου
/
Φεβρουάριος 26, 2020