Έκθεση διεθνούς οργανισμού

Κέντρα και Δομές
/
Νοέμβριος 16, 2021

Kos hosts the only pre-removal detention centre on the Eastern Aegean islands. Since January 2020, the Greek authorities have detained nearly every asylum seeker who has arrived on the island of Kos automatically upon arrival. This has historically included survivors of gender-based violence and torture, families with young children, elderly persons, LGBTQIA people, and people suffering from serious physical and mental health conditions. The automatic detention of asylum seekers is illegal under Greek, EU, and international human rights law, and yet the situation on Kos remains relatively unknown.


Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
Νοέμβριος 16, 2021

This report aims to highlight the importance of strengthening the multiple durable solutions available for unaccompanied children in Greece. These include family reunification for children with family elsewhere in Europe, relocation to other European countries, enhanced foster care support for younger children, and the provision of supported independent living (SIL) options for children over 16 years of age.


Πρόσφυγες και Μετανάστες
/
Απρίλιος 13, 2021
Κέντρα και Δομές
/
Σεπτέμβριος 18, 2020

This is a summary of what was said by UNHCR spokesperson Shabia Mantoo – to whom quoted text may be attributed – at today's press briefing at the Palais des Nations in Geneva.


Κέντρα και Δομές
/
Ιούλιος 30, 2020
Κοινωνία της Λέσβου
/
Μάρτιος 18, 2020
Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
Μάρτιος 10, 2020
Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
Σεπτέμβριος 11, 2019