Ημερίδα με τίτλο «Δίκτυα και συνέργειες υποστήριξης των προσφύγων/γισσών στην εκπαίδευση» από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

FacebookTwitterE-mailPrint

Ημερίδα με τίτλο «Δίκτυα και συνέργειες υποστήριξης των προσφύγων/γισσών στην εκπαίδευση» από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

View Original

forum.aegean.gr | 5 Μαίου 2023

Ημερίδα με τίτλο «Δίκτυα και συνέργειες υποστήριξης των προσφύγων/γισσών στην εκπαίδευση» από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Την ημερίδα με τίτλο «Δίκτυα και συνέργειες υποστήριξης των προσφύγων/γισσών στην εκπαίδευση» διοργανώνει η δράση «Πλατφόρμα Γνώσης και Δράσης Προσφυγικής Κρίσης [eAegean_DIG REFUGE]» του Πανεπιστημίου Αιγαίου, την Κυριακή 7 Μαΐου 2023, από τις 08:30 έως τις 13:30 στο Αμφιθέατρο Γεωγραφίας στο κτίριο Γεωγραφίας στον Λόφο του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη.
Στόχος της εκδήλωσης είναι η ανάδειξη των προσπαθειών, που καταβάλλουν τα Πανεπιστήμια μέλη του Ελληνικού Τμήματος Scholars at Risk (SAR) για την προστασία των απειλούμενων προσφύγων/γισσών ερευνητών/τριών, αλλά και η προβολή των στόχων και της δράσης του δικτύου σε κοινότητες προσφύγων, δομές εκπαίδευσης/συμβουλευτικής και οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών. Παράλληλα, με την συμμετοχή εκπροσώπων δομών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επιδιώκεται το ξεκίνημα ενός διαλόγου για τα πεδία και το περιεχόμενο συνεργασίας που απαιτείται προς τον σκοπό αυτό. Επιπρόσθετα, μέσα από εισηγήσεις προβλέπεται η ανάδειξη των δράσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας science4refugees, EURAXESS.
Η δράση «Πλατφόρμα Γνώσης και Δράσης Προσφυγικής Κρίσης [eAegean_DIG REFUGE]» υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου « [e- Aegean R&D Network] Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Αιγαίου Αρχιπελάγους: Ενίσχυση Περιφερειακής Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας & Αριστείας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5046494, το οποίο εντάσσεται στη δράση υποστήριξης της Περιφερειακής Αριστείας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του ΕΣΠΑ 2014-2020 και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους.

Διαβάστε περισσότερα >>>