Απολογισμός έργου της Υπηρεσίας Ασύλου για το 2017: Στο 46% το ποσοστό αναγνώρισης προσφύγων

Facebook Twitter E-mail Print
Παρασκευή, 26 Ιανουαρίου 2018
Απολογισμός έργου της Υπηρεσίας Ασύλου για το 2017: Στο 46% το ποσοστό αναγνώρισης προσφύγων

Σύμφωνα με τον ετήσιο απολογισμό για το περασμένο έτος που εξέδωσε η Υπηρεσία Ασύλου, κατά το 2017 κατέγραψε 58.661 αιτήσεις ασύλου, εκ των οποίων οι 26.668 υποβλήθηκαν στα πέντε νησιά όπου υπάρχουν κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης. Συνολικά υποβλήθηκαν 40.127 αιτήσεις από άνδρες και 18.535 από γυναίκες. Οι 2.275 υποβλήθηκαν από ασυνόδευτους ανήλικους. Οι κύριες χώρες καταγωγής των αιτούντων ήταν η Συρία (16.396 αιτήσεις), το Πακιστάν (8.923), το Ιράκ (7.924) και το Αφγανιστάν (7.567).

Το συνολικό ποσοστό αναγνώρισης για όλο το έτος ανήλθε στο 46% τοις εκατό. Οι 10.364 έλαβαν καθεστώς διεθνούς προστασίας (άσυλο ή επικουρική προστασία), ενώ 34.646 αιτήσεις απορρίφθηκαν είτε ως αβάσιμες (12.149) είτε ως απαράδεκτες (22.497). Από τις αιτήσεις που απορρίφθηκαν ως απαράδεκτες, σε 12.323 ο λόγος ήταν η μετεγκατάσταση σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε 8.330 ήταν η αποδοχή από άλλο κράτος-μέλος σε εφαρμογή του Κανονισμού Δουβλίνου (κυρίως για λόγους οικογενειακής επανένωσης), και σε 919 ο λόγος ήταν η εφαρμογή της έννοιας της ασφαλούς τρίτης χώρας. Σε 6.989 περιπτώσεις διακόπηκε η διαδικασία ασύλου, κυρίως λόγω σιωπηρής παραίτησης του αιτούντος από την αίτησή του.

Όσον αφορά στη διαδικασία ασύλου που διεκπεραιώνεται στο πλαίσιο της Κοινής Δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας, κατά το 2017 περαιώθηκε η διαδικασία στα νησιά που φιλοξενούν hotspots σε 25.814 περιπτώσεις, με 5.437 αιτήσεις να καταλήγουν σε απορριπτικό για τον αιτούντα αποτέλεσμα και σε 20.377 περιπτώσεις να αίρεται ο επιβληθείς γεωγραφικός περιορισμός και να επιτρέπεται η μεταφορά του στην ενδοχώρα.

Κατά το 2017 ολοκληρώθηκε το ευρωπαϊκό πρόγραμμα μετεγκατάστασης, που αφορούσε κυρίως υπηκόους Συρίας. Συνολικά 21.726 αιτούντες άσυλο, 6.982 άντρες, 4.925 γυναίκες και 9.819 παιδιά μετεγκαταστάθηκαν με τρόπο ασφαλή και οργανωμένο από την Ελλάδα σε άλλες χώρες ? μέλη της ΕΕ. Παράλληλα, το 2017 υποβλήθηκαν 9.784 αιτήματα σε άλλα Κράτη-Μέλη για την ανάληψη από αυτά της ευθύνης εξέτασης των σχετικών αιτήσεων ασύλου, ενώ έγιναν αποδεκτά 7.225 από τα άλλα κράτη-μέλη. Ο κύριος λόγος υποβολής αυτών των αιτημάτων ήταν η οικογενειακή επανένωση (4.334). Επίσης, ζητήθηκε από την Ελλάδα να αναλάβει την ευθύνη εξέτασης των αιτήσεων ασύλου που υποβλήθηκαν σε άλλα κράτη- μέλη σε περίπου 2.000 περιπτώσεις. Η Ελλάδα έκανε αποδεκτά 68 εισερχόμενα αιτήματα, ενώ τελικά μεταφέρθηκε στην Ελλάδα ένα άτομο.

Συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση υποβλήθηκαν το 2017 περίπου 700.000 αιτήσεις ασύλου, οι μισές σε σχέση με το 2016. Αντίθετα, στην Ελλάδα αυξήθηκε ο αριθμός των αιτήσεων ασύλου κατά 15%, με αποτέλεσμα να έχει υποβληθεί το 8,5% όλων των αιτήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα, ήδη από το τέλος του προηγούμενου έτους, βρίσκεται στην πρώτη θέση όσον αφορά στην αναλογία αιτούντων άσυλο και κατοίκων στη χώρα. Όπως αναφέρεται σε σχετικό δελτίο τύπου, «η δυσανάλογη αυτή ευθύνη έχει ως αποτέλεσμα τις αναπόφευκτες καθυστερήσεις που παρατηρούνται σε όλα τα στάδια της διαδικασίας ασύλου».

Σχετικά με τη διάρκεια της διαδικασίας ασύλου σε πρώτο βαθμό, αυτή ανέρχεται σε περίπου δύο μήνες κατά μέσο όρο για τις περιπτώσεις κρατουμένων και για όσους έχει επιβληθεί γεωγραφικός περιορισμός (στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου), και έξι μήνες σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις.

Στο τέλος του 2016 η Υπηρεσία Ασύλου λειτουργούσε σε 17 σημεία σε όλη τη χώρα (από πέντε το 2013), ενώ στο τέλος του 2017 λειτουργούσε σε 22 σημεία. Αναμένεται εντός των επόμενων εβδομάδων η έναρξη λειτουργίας γραφείου στα Ιωάννινα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ >>>