Μεταβατικές Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων

FacebookTwitterE-mailPrint

Μεταβατικές Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων

View Original

Μεταβατικές Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων

Η ΜΕΤΑδραση, στο πλαίσιο της προστασίας των ασυνόδευτων ανηλίκων, δημιούργησε Μεταβατικές Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Σάμο και τη Χίο.

Στόχος της Δράσης είναι η ελαχιστοποίηση έως και εξάλειψη του χρόνου παραμονής των ασυνόδευτων ανηλίκων στα κέντρα κράτησης, έως ότου ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες, για την ασφαλή συνοδεία τους από την ομάδα συνοδών της ΜΕΤΑδρασης σε Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων μόνιμου χαρακτήρα ανά την ελληνική επικράτεια. Η δράση αυτή συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία των ανηλίκων από κυκλώματα διακινητών και traffickers και εξασφαλίζει την παροχή κατάλληλων υπηρεσιών μέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον για τα παιδιά.

Οι Μεταβατικές Δομές Φιλοξενίας της ΜΕΤΑδρασης αποτελούν έναν χώρο ασφαλή και κατάλληλα διαμορφωμένο για την ηλικία των ασυνόδευτων παιδιών. Οι εξειδικευμένες διεπιστημονικές ομάδες (ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, ειδικοί παιδαγωγοί και νοσηλευτές) και το βοηθητικό προσωπικό, με τη στήριξη των διερμηνέων της ΜΕΤΑδρασης, προσφέρουν φροντίδα στα παιδιά, εξασφαλίζοντας την κάλυψη των καθημερινών τους αναγκών. Επίσης, παρέχονται ψυχολογική και κοινωνική στήριξη, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και νομική συμβουλευτική.

Διαβάστε περισσότερα >>>