Βία

Κοινωνία της Σάμου
/
26 Μαρ 2019
Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
18 Μαρ 2019
Κοινωνία της Λέσβου
/
16 Μαρ 2019
Κοινωνία της Λέσβου
/
15 Μαρ 2019
Εκδηλώσεις
/
15 Μαρ 2019

Διοργάνωση UNHCR με τη συμμετοχή της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου Ξένης Δημητρίου, του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ), του Κέντρου Γυναικείων Μελετών- Διοτίμα, της οργάνωσης καταπολέμησης της Εμπορίας Ανθρώπων- Α21 και της PRAKSIS.

21-22 Μαρτίου 2019, Μυτιλήνη

Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
15 Μαρ 2019