Πρόσφυγες, Μετανάστες & Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση

   

Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, Ελληνική Αστυνομία, Ύπατη Αρμοστεία Ο.Η.Ε.
/
10 Δεκ 2018
Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, ΔΟΜ, Danish Refugee Council
/
7 Δεκ 2018
ΚΕEΛΠΝΟ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Frontex, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO)
/
2 Δεκ 2018
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υπηρεσία Ασύλου, Frontex, Ύπατη Αρμοστεία Ο.Η.Ε.
/
27 Νοε 2018