Πρόσφυγες, Μετανάστες & Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση

   

Εγκατάσταση και Διαβίωση
/
9 Οκτ 2018
Εγκατάσταση και Διαβίωση
/
7 Οκτ 2018
Ελληνική Κυβέρνηση, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO), Ύπατη Αρμοστεία Ο.Η.Ε., UNICEF, ΔΟΜ, Γιατροί του Κόσμου (MDM), Danish Refugee Council, Μετάδραση, International Rescue Committee, Oxfam, Save the Children
/
26 Σεπ 2018
Ελληνική Κυβέρνηση, Ευρωπαϊκή Επιτροπή
/
5 Αυγ 2018
Ύπατη Αρμοστεία Ο.Η.Ε., Mosaik Support Center, One Happy Family - Community Center Lesvos, Εθελοντές, Ακτιβιστές
/
17 Ιουλ 2018
Εθελοντές, Ακτιβιστές
/
8 Ιουλ 2018