Πρόσφυγες, Μετανάστες & Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση

   

Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, Συνύπαρξη και Επικοινωνία στο Αιγαίο
/
20 Απρ 2019
Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, Τοπική Αυτοδιοίκηση
/
18 Απρ 2019
Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής
/
17 Απρ 2019
Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής
/
16 Απρ 2019
Γιατροί χωρίς σύνορα (ΓΧΣ)
/
16 Απρ 2019
Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής
/
13 Απρ 2019