Πανεπιστήμιο Αιγαίου

13-14 Φεβρουαρίου στο Aμφιθέατρο του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη (Λόφος Πανεπιστημίου, Μυτιλήνη, Λέσβος)

SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES - Department of Social Anthropology and History

2 Jul 2019 to 11 Jul 2019

Lesvos