Υποδοχή

Πρόσφυγες και Μετανάστες
/
20 Ιουν 2018
Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
15 Ιουν 2018
Πρόσφυγες και Μετανάστες
/
10 Ιουν 2018
Κέντρα και Δομές
/
7 Ιουν 2018

This document provides detailed information on Temporary Accommodation Sites and Reception & Identification Centers (RICs) in Greece in order to allow for better planning and to address gaps where highlighted.

Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
6 Ιουν 2018
Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
4 Ιουν 2018
Εκδηλώσεις
/
1 Ιουν 2018

Mon 18 June 2018, The Open University in London , 1-11 Hawley Crescent London