Διαμαρτυρία

Πρόσφυγες και Μετανάστες
/
4 Νοε 2019
Πρόσφυγες και Μετανάστες
/
28 Οκτ 2019
Κέντρα και Δομές
/
22 Οκτ 2019

Το Παρατηρητήριο της Προσφυγικής και Μεταναστευτικής Κρίσης στο Αιγαίο παρουσιάζει ένα φάκελο με άρθρα από τον ελληνικό (τοπικό και εθνικό) και διεθνή τύπο και ανακοινώσεις πολιτικών και κοινωνικών φορέων που συνδέονται με την πυρκαγιά στο ΚΥΤ και τις τελευταίες εξελίξεις στη Σάμο.