Συντονισμός

Κέντρα και Δομές
/
7 Ιουν 2018

This document provides detailed information on Temporary Accommodation Sites and Reception & Identification Centers (RICs) in Greece in order to allow for better planning and to address gaps where highlighted.

Ιδρύματα & Φορείς του Εξωτερικού
/
31 Μαϊ 2018
Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
22 Μαϊ 2018
Πρόσφυγες και Μετανάστες
/
18 Μαϊ 2018
Πρόσφυγες και Μετανάστες
/
29 Μαρ 2018
Πρόσφυγες και Μετανάστες
/
22 Μαρ 2018
Κέντρα και Δομές
/
28 Φεβ 2018

This document provides detailed information on Temporary Accommodation Sites and Reception & Identification Centers (RICs) in Greece in order to allow for better planning and to address gaps where highlighted.

Feedback to: UNHCR Information Management Unit greatim@unhr.org