Μουσεία

Εκδηλώσεις
/
Νοέμβριος 01, 2021
Πρόσφυγες και Μετανάστες
/
Ιούλιος 17, 2021
Πρόσφυγες και Μετανάστες
/
Φεβρουάριος 15, 2021
Refugees & Migrants
/
Φεβρουάριος 15, 2021
Εκδηλώσεις
/
Οκτώβριος 29, 2019

Μουσείο - Βιβλιοθήκη Στρατή Ελευθεριάδη Tériade, Παρασκευή 1.11.2019 , 19.00 μ.μ.Διοργάνωση: Εργαστήριο Μελετών Οικογένειας και Συγγένειας ,Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου


Πρόσφυγες και Μετανάστες
/
Οκτώβριος 19, 2019
Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
Σεπτέμβριος 08, 2019