Δελτίο Τύπου Πανεπιστημίου Αιγαίου

FacebookTwitterE-mailPrint

Δελτίο Τύπου Πανεπιστημίου Αιγαίου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με αφορμή τις τελευταίες εξαιρετικά δυσάρεστες και πρωτόγνωρες εξελίξεις στα νησιά μας, Λέσβο, Χίο και Σάμο, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου δηλώνει ότι, σύμφωνα με την πάγια αρχή του, καταδικάζει τη βία απ’ όπου και αν αυτή προέρχεται.

Σε αυτό το πλαίσιο, προτρέπει την Πολιτεία και τις Τοπικές Αρχές να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να οικοδομήσουν ένα σταθερό πλαίσιο δημοκρατικού διαλόγου, βραχυπρόθεσμο, αλλά και μακροπρόθεσμο, με στόχο τη μείωση των εντάσεων και την αναζήτηση λύσεων για το προσφυγικό-μεταναστευτικό, οι οποίες θα λαμβάνουν υπ’ όψη και τις ευαισθησίες και τα αιτήματα των τοπικών κοινωνιών, των οποίων το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος και με τις οποίες διατηρεί διαχρονικά μια άρρηκτη σχέση.

Επισημαίνουμε και πάλι ότι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου βρίσκεται, όπως πάντα, στη διάθεση της Πολιτείας, αλλά και των Τοπικών Αρχών και Φορέων, προκειμένου να συμβάλει εποικοδομητικά στη διαμόρφωση προτάσεων για την εξεύρεση βιώσιμων λύσεων, που έχουν ανάγκη κατεξοχήν οι τοπικές κοινωνίες και η χώρα μας, αλλά και η Ευρώπη.

 

Related

Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
Πρόσφυγες και Μετανάστες
/