Ανακοίνωση κατοίκων Μόριας κατά της σύνδεσης του μειωμένου ΦΠΑ με τις μεταναστευτικές ροές

FacebookTwitterE-mailPrint

Ανακοίνωση κατοίκων Μόριας κατά της σύνδεσης του μειωμένου ΦΠΑ με τις μεταναστευτικές ροές

Keywords

Συντάκτης: lesvosnews.net. | 10 Ιανουαρίου 2019

Ο Σύλλογος κατοίκων Μόριας , Παναγιούδας και όμορων κοινοτήτων , απορρίπτει το  περιεχόμενο και  καταδικάζει την πράξη νομοθετικού περιεχομένου που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 31 Δεκεμβρίου 2018 , στην οποία  συνδέεται άμεσα η μείωση των συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά με το προσφυγικό - μεταναστευτικό θέμα.
   Συγκεκριμμένα η Πράξη αναφέρει: “Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών είναι δυνατή η μείωση κατά τριάντα τοις εκατό (30%) των συντελεστών του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί ένα εξάμηνο για τα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο, εφόσον:
α) ο μέσος αριθμός των φιλοξενούμενων στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης κάθε νησιού κατά το δωδεκάμηνο που προηγείται της έκδοσης της απόφασης, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο, υπερβαίνει τη δυναμικότητα φιλοξενίας ανά νησί, όπως αυτή προσδιορίζεται από την πράξη σύστασης κάθε Κέντρου”
   Δηλαδή η μερική μείωση των συντελεστών ΦΠΑ (κατά 30% και για ένα εξάμηνο ) στα νησιά Λέσβο, Χίο ,Κω, Σάμο και , Λέρο, συνδέεται αντιστρόφως ανάλογα, παράνομα  και αντίθετα σε κάθε αρχή δικαίου, με τον αριθμό των μεταναστών στα νησιά ,διαιωνίζοντας έτσι την ομηρία τους και παγιώνοντας μια αρρωστημένη, τραγική κατάσταση για όλους. Κάνει τους νησιώτες δεσμοφύλακες και τα νησιά αποθήκες ψυχών,ωθώντας τα συγχρόνως σε πνευματική ,οικονομική και πολιτιστική παρακμή. Η ανθρώπινη ύπαρξη   μετατρέπεται έτσι από πνεύμα, ψυχή και οντότητα σε μετρήσιμο , αναλώσιμο υλικό.
   Και όλα αυτά μετά από αλλεπάλληλες παραστάσεις και πάγιο αίτημα των νησιωτών να αποδεσμευτεί η αύξηση του ΦΠΑ από το μεταναστευτικό ζήτημα και να ισχύσει ότι ακριβώς και στα νησιά άλλων κρατών-μελών της ΕΕ σύμφωνα με τις αρχές της νησιωτικότητας ,του ελεύθερου ανταγωνισμού και της αναλογικότητας . Διαβάστε περισσότερα>>>