Ενημερώσεις

Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
29 Ιουν 2017
Πρόσφυγες και Μετανάστες
/
23 Ιουν 2017
Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
20 Μαϊ 2017

A Syrian Princess is an e-Book published in Spring 2017.

It offers a very interesting personal account of the work of volunteers and activists on the north coast of Lesvos during the peak of the "Refugee and Migration Crisis" in October 2015.

This is a personal description of the rescue, relief and recetion efforts of numerous people that found themselves on that part of the island during this period, as well as the relations formed between them and the people arriving, but also, the local community of Skala Sykamias.

Multimedia
/
2 Απρ 2017