Υποστήριξη Προσφύγων και Μεταναστών

Κοινωνία της Λέσβου
/
9 Σεπ 2019
Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
9 Σεπ 2019
Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
8 Σεπ 2019
Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
7 Σεπ 2019
Πρόσφυγες και Μετανάστες
/
2 Σεπ 2019

Το Παρατηρητήριο της Προσφυγικής και Μεταναστευτικής Κρίσης στο Αιγαίο παρουσιάζει ένα φάκελο με άρθρα από τον ελληνικό (τοπικό και εθνικό) και διεθνή τύπο και ανακοινώσεις πολιτικών και κοινωνικών φορέων που συνδέονται με την αύξηση των αφίξεων προσφύγων και μεταναστών στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, και ειδικότερα στη Λέσβο, τις συνθήκες διαβίωσης στo Κέντρo Υποδοχής και Ταυτοποίησης στη Μόρια και τις τελευταίες κυβερνητικές εξαγγελίες για την διαχείριση της κατάστασης.

Κοινωνία της Λέσβου
/
30 Αυγ 2019