Διακίνηση

Κοινωνία της Σάμου
/
18 Ιουλ 2019
Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
5 Ιουν 2019
Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
2 Μαϊ 2019
Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
18 Απρ 2019
Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
22 Μαρ 2019
Πρόσφυγες και Μετανάστες
/
22 Μαρ 2019
Εκδηλώσεις
/
15 Μαρ 2019

Διοργάνωση UNHCR με τη συμμετοχή της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου Ξένης Δημητρίου, του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ), του Κέντρου Γυναικείων Μελετών- Διοτίμα, της οργάνωσης καταπολέμησης της Εμπορίας Ανθρώπων- Α21 και της PRAKSIS.

21-22 Μαρτίου 2019, Μυτιλήνη